מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.470
בקרת 10 ק"מ 00:17:11.743
בקרת 10 ק"מ 00:17:12.850
בקרת כרוז 00:34:57.690
סיום 00:35:02.477
RunnerScanner