מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:05.260
בקרת 5 ק"מ 00:09:19.597
בקרת 5 ק"מ 00:09:20.847
בקרת כרוז 00:19:15.760
ברקת סיום 00:19:19.670
סיום 00:19:21.227
סיום 00:19:22.303
RunnerScanner