מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:05.807
בקרת 10 ק"מ 00:19:18.637
בקרת 10 ק"מ 00:19:19.493
בקרת כרוז 00:40:25.313
בקרת כרוז 00:40:26.200
ברקת סיום 00:40:29.613
סיום 00:40:31.387
סיום 00:40:32.270
RunnerScanner