מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.227
בקרת 10 ק"מ 00:19:03.387
בקרת 10 ק"מ 00:19:04.490
בקרת כרוז 00:38:52.617
בקרת כרוז 00:38:53.697
ברקת סיום 00:38:56.857
סיום 00:38:58.387
RunnerScanner