מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:09.790
בקרת 5 ק"מ 00:12:17.130
בקרת חצי דרומית 00:45:10.840
בקרת חצי צפונית 01:14:03.777
בקרת 10 ק"מ 01:18:16.567
בקרת 10 ק"מ 01:18:17.900
בקרת כרוז 01:43:20.650
בקרת כרוז 01:43:21.677
ברקת סיום 01:43:25.173
סיום 01:43:27.533
תמונות
RunnerScanner