מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.777
בקרת 10 ק"מ 00:16:50.377
בקרת 10 ק"מ 00:16:51.733
בקרת כרוז 00:34:30.450
בקרת כרוז 00:34:30.700
סיום 00:34:34.350
RunnerScanner