מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.130
בקרת 5 ק"מ 00:09:21.650
בקרת 5 ק"מ 00:09:21.980
בקרת כרוז 00:19:31.660
בקרת כרוז 00:19:31.987
ברקת סיום 00:19:34.730
סיום 00:19:36.997
RunnerScanner