מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.677
בקרת 10 ק"מ 00:16:48.903
בקרת 10 ק"מ 00:16:50.050
בקרת כרוז 00:34:09.353
סיום 00:34:14.123
RunnerScanner