מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.157
בקרת 5 ק"מ 00:09:37.643
בקרת חצי דרומית 00:35:43.540
בקרת חצי צפונית 00:58:43.990
בקרת 10 ק"מ 01:02:09.897
בקרת 10 ק"מ 01:02:11.270
בקרת כרוז 01:22:58.817
בקרת כרוז 01:22:59.737
סיום 01:23:04.907
סיום 01:23:05.777
RunnerScanner