מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.527
גיבויי זינוק 00:00:04.977
בקרת 5 ק"מ 00:09:17.140
בקרת כרוז 00:18:43.570
ברקת סיום 00:18:46.470
RunnerScanner