מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.500
בקרת 10 ק"מ 00:17:31.850
בקרת 10 ק"מ 00:17:33.217
בקרת כרוז 00:35:53.293
ברקת סיום 00:35:57.557
סיום 00:35:59.337
סיום 00:36:00.467
RunnerScanner