מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.897
בקרת 10 ק"מ 00:18:53.987
בקרת 10 ק"מ 00:18:55.340
בקרת כרוז 00:38:48.660
ברקת סיום 00:38:52.707
סיום 00:38:53.980
RunnerScanner