מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.683
בקרת 5 ק"מ 00:09:49.150
בקרת חצי דרומית 00:36:28.807
בקרת חצי צפונית 00:59:43.020
בקרת 10 ק"מ 01:03:10.153
בקרת 10 ק"מ 01:03:11.527
בקרת כרוז 01:23:54.577
בקרת כרוז 01:23:55.743
ברקת סיום 01:23:59.410
סיום 01:24:01.503
סיום 01:24:01.790
RunnerScanner