מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:07.100
בקרת 10 ק"מ 00:20:24.547
בקרת 10 ק"מ 00:20:26.150
בקרת כרוז 00:42:37.947
בקרת כרוז 00:42:38.847
ברקת סיום 00:42:42.310
סיום 00:42:44.967
סיום 00:42:46.183
RunnerScanner