מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.303
בקרת 5 ק"מ 00:09:47.273
בקרת חצי דרומית 00:36:26.187
בקרת חצי צפונית 00:59:38.883
בקרת 10 ק"מ 01:03:04.530
בקרת 10 ק"מ 01:03:05.650
בקרת כרוז 01:23:20.720
בקרת כרוז 01:23:21.863
ברקת סיום 01:23:25.330
סיום 01:23:26.303
RunnerScanner