מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:05.873
בקרת 5 ק"מ 00:10:17.390
בקרת 5 ק"מ 00:10:17.647
בקרת כרוז 00:20:09.570
בקרת כרוז 00:20:10.733
ברקת סיום 00:20:13.283
סיום 00:20:14.777
סיום 00:20:14.857
RunnerScanner