מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:08.417
בקרת 10 ק"מ 00:26:41.453
בקרת 10 ק"מ 00:26:43.530
בקרת כרוז 00:54:39.530
בקרת כרוז 00:54:40.207
סיום 00:54:47.180
RunnerScanner