מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:07.687
גיבויי זינוק 00:00:08.690
בקרת 5 ק"מ 00:11:04.507
בקרת כרוז 00:22:47.667
ברקת סיום 00:22:51.357
בקרת 5 ק"מ 00:52:50.170
RunnerScanner