מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.403
בקרת 10 ק"מ 00:17:18.150
בקרת 10 ק"מ 00:17:19.187
בקרת כרוז 00:36:09.203
סיום 00:36:14.330
RunnerScanner