מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:05.290
בקרת 5 ק"מ 00:09:09.610
בקרת 5 ק"מ 00:09:09.863
בקרת כרוז 00:18:22.783
ברקת סיום 00:18:25.437
סיום 00:18:26.693
סיום 00:18:27.563
RunnerScanner