מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.010
בקרת 5 ק"מ 00:10:03.397
בקרת 5 ק"מ 00:10:04.400
בקרת כרוז 00:20:19.817
בקרת כרוז 00:20:20.987
ברקת סיום 00:20:24.230
סיום 00:20:25.490
RunnerScanner