מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.707
גיבויי זינוק 00:00:07.180
בקרת 5 ק"מ 00:10:52.137
בקרת 5 ק"מ 00:10:53.887
בקרת כרוז 00:22:30.547
בקרת כרוז 00:22:31.477
ברקת סיום 00:22:34.980
סיום 00:22:36.733
סיום 00:22:38.107
RunnerScanner