מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.303
בקרת 10 ק"מ 00:16:04.423
בקרת 10 ק"מ 00:16:05.527
בקרת כרוז 00:33:19.250
סיום 00:33:23.140
RunnerScanner