מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.307
בקרת 5 ק"מ 00:09:58.267
בקרת כרוז 00:19:56.677
בקרת כרוז 00:19:57.357
ברקת סיום 00:20:00.900
סיום 00:20:01.597
RunnerScanner