מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:05.640
בקרת 5 ק"מ 00:10:54.353
בקרת 5 ק"מ 00:10:54.613
בקרת כרוז 00:22:33.723
סיום 00:22:38.450
סיום 00:22:40.323
RunnerScanner