מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:08.627
בקרת 5 ק"מ 00:10:11.397
בקרת כרוז 00:21:23.543
בקרת כרוז 00:21:24.257
ברקת סיום 00:21:27.727
סיום 00:21:29.477
סיום 00:21:30.980
RunnerScanner