מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:07.440
בקרת 5 ק"מ 00:10:01.127
בקרת 5 ק"מ 00:10:01.653
בקרת כרוז 00:19:28.293
ברקת סיום 00:19:31.207
RunnerScanner