מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:05.370
בקרת 5 ק"מ 00:09:44.317
בקרת כרוז 00:20:50.477
בקרת כרוז 00:20:51.150
ברקת סיום 00:20:54.157
סיום 00:20:55.657
RunnerScanner