מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:07.397
בקרת 5 ק"מ 00:10:27.900
בקרת כרוז 00:21:31.550
סיום 00:21:36.490
RunnerScanner