מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:05.567
בקרת 10 ק"מ 00:16:58.167
בקרת 10 ק"מ 00:16:59.517
בקרת כרוז 00:34:43.853
ברקת סיום 00:34:47.607
סיום 00:34:48.637
RunnerScanner