מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:07.177
בקרת 10 ק"מ 00:20:03.740
בקרת 10 ק"מ 00:20:04.593
בקרת כרוז 00:41:15.903
בקרת כרוז 00:41:16.550
ברקת סיום 00:41:19.970
סיום 00:41:21.997
RunnerScanner