תוצאה
אישי
קטגוריה
143 / 21
15%
מגדר
540 / 68
13%
כללי
902 / 74
9%
מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:05.430
בקרת 5 ק"מ 00:10:28.123
בקרת 5 ק"מ 00:10:28.377
בקרת כרוז 00:22:08.780
בקרת כרוז 00:22:09.950
ברקת סיום 00:22:13.213
סיום 00:22:15.223
RunnerScanner