מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:08.643
בקרת 5 ק"מ 00:11:26.877
בקרת חצי דרומית 00:42:53.807
בקרת חצי צפונית 01:10:54.763
בקרת 10 ק"מ 01:15:07.793
בקרת 10 ק"מ 01:15:08.923
בקרת כרוז 01:40:43.167
בקרת כרוז 01:40:43.857
סיום 01:40:49.667
תמונות
RunnerScanner