תוצאה
אישי
קטגוריה
143 / 54
38%
מגדר
540 / 234
44%
כללי
902 / 263
30%
מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:12:58.607
בקרת 5 ק"מ 00:12:59.873
בקרת כרוז 00:26:47.243
ברקת סיום 00:26:51.983
סיום 00:26:54.487
תמונות
RunnerScanner