מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.177
בקרת 5 ק"מ 00:09:51.847
בקרת חצי דרומית 00:40:28.760
בקרת חצי צפונית 01:08:21.217
בקרת 10 ק"מ 01:12:33.773
בקרת 10 ק"מ 01:12:34.900
בקרת כרוז 01:37:38.160
בקרת כרוז 01:37:39.343
ברקת סיום 01:37:43.870
סיום 01:37:47.133
RunnerScanner