מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.303
בקרת 5 ק"מ 00:10:20.143
בקרת 5 ק"מ 00:10:20.633
בקרת כרוז 00:20:52.973
ברקת סיום 00:20:56.223
סיום 00:20:58.227
RunnerScanner