מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:07.910
בקרת 5 ק"מ 00:11:44.633
בקרת חצי צפונית 01:12:45.527
בקרת 10 ק"מ 01:17:07.283
בקרת 10 ק"מ 01:17:09.163
בקרת כרוז 01:42:55.413
ברקת סיום 01:42:58.673
סיום 01:43:00.163
תמונות
RunnerScanner