מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:08.807
בקרת 5 ק"מ 00:10:41.513
בקרת כרוז 00:22:08.417
סיום 00:22:16.350
RunnerScanner