מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.300
בקרת 10 ק"מ 00:16:19.157
בקרת 10 ק"מ 00:16:20.307
בקרת כרוז 00:33:26.353
RunnerScanner