מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.303
בקרת 10 ק"מ 00:16:06.173
בקרת 10 ק"מ 00:16:07.293
בקרת כרוז 00:33:06.123
סיום 00:33:10.640
RunnerScanner