תוצאה
קטגוריה
59 / 25
43%
מגדר
183 / 101
56%
כללי
324 / 148
46%