תוצאה
קטגוריה
41 / 25
61%
מגדר
141 / 115
82%
כללי
324 / 282
88%