תוצאה
קטגוריה
41 / 24
59%
מגדר
141 / 112
80%
כללי
324 / 276
86%