תוצאה
קטגוריה
41 / 21
52%
מגדר
141 / 97
69%
כללי
324 / 257
80%