תוצאה
קטגוריה
41 / 20
49%
מגדר
141 / 94
67%
כללי
324 / 251
78%