תוצאה
קטגוריה
26 / 25
97%
מגדר
55 / 52
95%
כללי
168 / 159
95%