תוצאה
קטגוריה
26 / 22
85%
מגדר
55 / 43
79%
כללי
168 / 143
86%