תוצאה
קטגוריה
6 / 1
17%
מגדר
104 / 79
76%
כללי
130 / 97
75%