תוצאה
קטגוריה
26 / 12
47%
מגדר
55 / 18
33%
כללי
168 / 92
55%