תוצאה
קטגוריה
46 / 24
53%
מגדר
113 / 55
49%
כללי
168 / 63
38%